Vážení návštevníci našej webstránky.

 

Činnosť našeho združenia je založená na dobrovoľnej práci jej členov. Všetky aktivity, ktoré vyvíjajú, robia bez nároku na finančnú odmenu. Nadšenie jej členov  by však bez Vašej pomoci nestačilo na splnenie všetkých našich predsavzatí.

Preto sa obraciame na Vás so žiadosťou o finančný príspevok vo forme poukázania 2% z Vašich daní za rok 2012, alebo aj inou formou. Napomôžete tým našej činnosti, rodinám s postihnutými deťmi a ľuďom, ktorí sa o tieto deti starajú (lekári, fyzioterapeuti...).

Vďaka Vašej štedrosti, ktorú ste preukázali tým, že ste nám poukázali 2% daní fyzických a právnických osôb, sa nám v roku 2012 podarilo vyzbierať 2415,16 EUR.

 

Ďakujeme Vám.

 

Zároveň by sme Vás chceli informovať o tom ako sme naložili s finančnými prostriedkami v kalendárnom roku 2011 a 2012. Prehľad poskytujú tabuľky, ktoré sú dostupné na stiahnutie v dokumentoch v pdf. formáte.

 

V čase aktualizácie našej webstránky sa nám podarilo zadovážiť nové tlačivá na poukázanie 2% daní fyzických a právnických osôb za rok 2012. Môžete si ich stiahnúť na našej stránke vo formáte pdf. v dokumentoch. K dispozícii sú aj na internetovej stránke www.rozhodni.sk, ktorá poskytuje aj návod ako pri tom správne postupovať. 

Lukas a Matej