Občianske združenie SME TU vzniklo na konci roku 2005 na základe rozhodnutia skupiny ľudí aktívne pristúpiť k problémom, ktoré trápia rodiny s deťmi s diagnózou poruchy metabolizmu mastných kyselín. Ciele a náplň činnosti tejto organizácie sú uvedené v Stanovách občianskeho združenia.
   Ako prvú úlohu sme si vytýčili zviditeľnenie organizácie a vytvorenie styčného bodu pre rodiny s týmito deťmi, kde by sa mohli oboznámiť s príčinami, prejavmi a príznakmi ochorenia, diagnostickými metódami a komplikáciami liečby.
   Najdôležitejším komunikačným a mediálnym prostriedkom v 21. storočí sa stal internet a práve preto sme sa v roku 2006 v projekte Kontakt, vďaka podpore z Accenture nadačného fondu Nadácie Pontis, rozhodli pre vytvorenie a prevádzkovanie webstránky, ktorá by sa zaoberala touto tématikou. V roku 2007 a aj v roku 2008 sa nám opätovne podarilo túto podporu získať tentoraz pre podporu projektov Kontakt IIKontakt III, ktoré nám umožnili pokračovať v činnosti webstránky a prinášať nové aktualizácie aj v rokoch 2008 a 2009. Od roku 2011 prevádzkujeme webstránku z vlastných finančných zdrojov.
Združenie podporuje odborné pracoviská, lekárov a fyzioterapeutov, ktorí sa podieľajú na liečbe detí s touto skupinou vrodených metabolických ochorení.
   Budeme radi, keď naše životné skúsenosti, ale prípadne aj skúsenosti iných rodín napomôžu pri riešení problémov s takto postihnutými deťmi. Poteší nás, keď webstránka prispeje k informovanosti verejnosti o tomto druhu ochorenia, ktoré napriek nevýraznej publicite, patrí k tým závažnejším. Rozvojom skríningových diagnostických postupov s možnosťou podchytenia rodín s týmto typom geneticky podmieneného ochorenia vzniká vysoká pravdepodobnosť, že počet detí s touto skupinou ochorení bude postupne na Slovensku narastať a pri správnej liečbe sa výrazne zlepší prežívanie a kvalita ich života.